Przelewy z wynagrodzeniem są zlecane w każdy wtorek.