Tak, jako student jesteś zwolniony ze składek z Ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.