Opłata zgłoszeniowa 60 zł / dzień.
Pobieramy 6% brutto z zarobku, z Twoich przejazdów(pokrycie kosztów). W przypadku bonusów z aplikacji (Bolt, Uber itp.) pobieramy 23% na poczet podatku VAT.