Tak, wypożyczone auto nie jest przeszkodą do naszej współpracy.