Oczywiście, po podpisaniu umowy jako nasz pracownik zostaniesz wpisany do rejestru ZUS. W ramach polisy, możesz również ubezpieczyć swoją rodzinę i bezpłatnie korzystać z lekarza NFZ.