• Zaświadczenie o niekaralności.
  • Zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia. (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego)
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. (wystawiamy skierowanie)
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychiatrycznych do pracy kierowcy. (wystawiamy skierowanie)
  • Dokument potwierdzający legalny pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polski, z dostepem do rynku pracy.
  • Aktualną weryfikację z aplikacji (np. Bolt, Uber itp.)
  • Aktualne, prawo jazdy.