• Zaświadczenie o niekaralności.
  • Zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia. (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego)
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. (wystawiamy skierowanie)
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychiatrycznych do pracy kierowcy. (wystawiamy skierowanie)
  • Dokument potwierdzający legalny pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polski, z dostepem do rynku pracy.
  • Aktualną weryfikację z aplikacji (np. Bolt, Uber itp.)
  • Aktualne, prawo jazdy.

Opłata zgłoszeniowa 60 zł / dzień.
Pobieramy 6% brutto z zarobku, z Twoich przejazdów(pokrycie kosztów). W przypadku bonusów z aplikacji (Bolt, Uber itp.) pobieramy 23% na poczet podatku VAT.

Tak, wypożyczone auto jest całkowicie do Twojej dyspozycji.

Dostępne są samochody: Benzyna, LPG oraz auta hybrydowe.

Tak, oczywiście. Nie ma limitów dziennych przejazdów.

Nie, auto jest do Twojej dyspozycji. Raz na tydzień, musisz się zgłosić na obowiązkowy przegląd auta.

Jako użytkownik pojazdu, to Ty odpowiadasz za tankowanie samochodu oraz dbanie o jego czystość.

Twoje wynagrodzenie zależy tylko od Ciebie. Zarabiasz tyle ile pracujesz. Zarobki sięgają nawet do 10 tys. zł miesięcznie.